22 maart 2018: Alles over de meldcode en samenwerking bij kindermishandeling.

 
22 maart 2018: Alles over de meldcode en samenwerking bij kindermishandeling.
Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 100.000 kinderen te maken met kindermishandeling. Het aantal meldingen bij huisartsen blijft achter. Herkent u deze kinderen wel allemaal in uw praktijk? De kring heeft daarom op 22 maart as. een geaccrediteerde themabijeenkomst georganiseerd. Komt allen!

Ondanks de meldcode en het stappenplan 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' twijfelt een deel van huisartsen over de eigen bekwaamheid bij de signalering van kindermishandeling, zo blijkt uit de onlangs gehouden enquête onder kringleden: “Waarschijnlijk missen we meer dan we denken.” 

In de geaccrediteerde themabijeenkomst op 22 maart 2018 komen verschillende professionals aan het woord over o.a. de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’, het politieke en juridische kader, letselherkenning, de impact van een verkeerde diagnose en de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en vertrouwensartsen van Veilig Thuis.

De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie met de sprekers.

Heeft u een casus of vraag die u graag besproken ziet tijdens de paneldiscussie? U kunt deze vooraf indienen bij Karin Verhoef

Accreditatie  3 punten toegekend

Aanmelden 
In verband met de catering, verzoeken wij u om u uiterlijk vóór 20 maart 2018 aan te melden. Via onderstaande knop of huisartsenkringnoordhollandmidden@lhv.nl

 Globaal programma 22 maart 2018

18.00 uur Inloop met buffet
18.30 uur Afwisselend programma met korte presentaties over o.a. de Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ en de samenwerking met vertrouwensartsen van Veilig thuis, letselherkenning en de impact van een verkeerde diagnose, samenwerking met Centrum Seksueel Geweld
Paneldiscussie
21.30 uur Afsluiting met aansluitend een borrel

 Een meer gedetailleerd programma volgt te zijner tijd.              

Locatie

Van der Valk Hotel Haarlem
Toekanweg 2
2035 LC Haarlem

Wij zien u graag op 22 maart 2018!

Met vriendelijke groeten,
namens het kringbestuur

Arnoud Hansma, huisarts
kringvoorzitter