26 november: kringledenraad met thema: Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Midden?

 
 
Wat zijn de onderwerpen waar de kring zich op richt? Zijn dit ook de onderwerpen waarop u wilt dat de kring acteert?

U bent 26 november van harte welkom op onze tweejaarlijkse kringledenraad.

 Locatie: Van der Valk Hotel Amsterdam – Oostzaan

Programma:

20.00 u.            Vergadering kringledenraad (agenda)

20.15 u.            Themadeel: Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Midden?

21.30 u.            Sluiting

Graag voor 23 november aanmelden!

 aanmelden

 

Thema: Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Midden?

Zijn de onderwerpen waar de kring zich op richt ook de onderwerpen waarop u wilt dat de kring acteert? Praktijkhouders zijn vaak ook lid van de huisartsenorganisatie (coöperatie of vereniging) in de regio. Hoe zijn de taken dan verdeeld? En hoe worden de prioriteiten gesteld?

Als waarnemer of Hidha bent uw lid van de Wagro. Wat doet de Wagro? En hoe is geborgd dat de stem van de waarnemer / hidha ook wordt meegenomen in de activiteiten van de kring?

Tijdens deze avond wisselen we graag met u van gedachten over de voor 2019 gestelde prioriteiten en hoe de kring hier handen en voeten aan geeft:

  • ANW: Kent u goede voorbeelden van oplossingsrichtingen uit de regio?
  • Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid: De huisarts-overlegteams per zorgverzekeraars staan startklaar. Hoe bereikt u hen met knelpunten rondom   de contractering en bekostiging van uw werkzaamheden?
  • Meer tijd voor de patiënt: Hoezo praktijkverkleining als er een huisartstekort is en patiëntenstops zijn?
  • OPEN (patiëntenportaal): In 2020 bent u verplicht om uw patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Weet u al hoe u dit wilt doen?
  • Regio verbonden: De kring is de verbindende schakel tussen huisartsenorganisaties in de regio en het landelijk bestuur. Kent u onze aanpak? Heeft u nog tips?

Zie het jaarplan van de kring voor de inzet van het bestuur op deze onderwerpen en de andere onderwerpen waar we als kring bij betrokken zijn (o.a. ELV, huisartsentekort).

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we hierover graag met u in gesprek.

Tot de 26-ste!

 

Arnoud Hansma,

voorzitter kringbestuur