Bekostiging huisartsenzorg: Uw reactie?

 
Voor huisartsen brengt de nieuwe bekostigingssystematiek ingrijpende veranderingen met zich mee. Voor de LHV voldeed de huidige bekostiging prima. De wens lag echter bij overheid en verzekeraars om te komen tot een nieuw systeem. De LHV heeft bewust haar invloed uitgeoefend. Dit heeft er onder andere toe geleid dat in 2015 alleen de eerste stappen worden genomen én dat er garanties zijn. De garantie voor de bescherming van S1; garantie dat het macrobudget wat omgaat in de huisartsenzorg overeind blijft; garantie dat de 112 miljoen in S3 volledig uitgegeven wordt én bovenal de garantie dat er geen schokeffecten optreden op praktijkniveau.

De uitvoering wringt, niet de afspraken

Alle glasheldere afspraken uit het zorgakkoord en rondom de nieuwe bekostiging, zijn nu in een praktisch vat gegoten. Om te beginnen via de NZa beleidsregels en vervolgens door de invulling die zorgverzekeraars hieraan geven in hun nieuwe contracten. En dat laatste is waar het lijkt te wringen. In de uitvoering dus, niet in de afspraken.

We horen bijvoorbeeld geluiden dat in S2 de tarieven onder druk staan, terwijl het de vraag is of de praktijkkosten component wel goed is meegenomen in de afspraken. En voor S3 ligt er een voorstel van de zorgverzekeraars wat in zijn huidige vorm voor financiële schokeffecten zorgt. Bovendien is er veel onduidelijkheid over de totstandkoming van een aantal regelingen, zoals het verwerken van M&I’s in het inschrijftarief.

Veel informatie is te vinden op de LHV-website.  Denk aan een uitgebreid dossier bekostiging met de analyse van de beleidsregels, een grote lijst met veelgestelde vragen en factsheets over ondermeer M&I, Variabilisering en de POH. Maar laten we realistisch zijn. Deze informatie alleen gaat de onrust niet wegnemen. Wat de onrust wegneemt is wanneer blijkt dat er niet of nauwelijks schokeffecten op praktijkniveau zijn. Ons bereiken echter ook de signalen dat er praktijken zijn die wel geconfronteerd worden met schokeffecten.

Uw reactie

Om een duidelijk beeld te krijgen van deze schokeffecten, heeft de LHV concrete voorbeelden nodig. Voorbeelden die uiteraard kijken naar het geheel aan afspraken en niet alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld een losstaande M&I. Ik nodig u daarom allen uit om voorbeelden te sturen. Dit kan naar bekostiging2015@lhv.nl  De LHV zal de komende week bovendien een rekenmodel online plaatsen, zodat leden zelf kunnen berekenen wat de veranderingen voor hun omzet betekenen.

Wilt u ervaringen met de contractering (positief of negatief) met ons delen, dat kan via het meldpunt contractering.

De FAQ zal steeds worden aangevuld en komt op de site van de LHV site.

BijlageGrootte
PDF-pictogram FAQ bekostiging 2015311.37 KB