De Kring Noord Holland Midden is er voor u!

 
Als uw belangenbehartiger kijken we voortdurend naar hoe we zo goed mogelijk kunnen blijven aansluiten bij wat er in de beroepsgroep gebeurt en hoe we u op de beste manier kunnen vertegenwoordigen. We willen een vereniging zijn waar alle huisartsen zich thuis en vertegenwoordigd voelen. We willen een slagvaardige Kring zijn, met een helder beleid en afspraken binnen het Kringgebied en goede afstemming daarbuiten (met de landelijke vereniging en de andere Kringen).

Om dat ook in de toekomst te blijven, hebben we binnen de LHV Ledenraad (waarin alle 23 Kringen vertegenwoordigd zijn) gezamenlijk geformuleerd wat we als onze verantwoordelijkheid zien. Dat hebben we in de vorm gegoten van een “basistakenpakket”. Dat basistakenpakket beschrijft wat ieder lid van elke LHV-Huisartsenkring mag verwachten. Hierover hebben wij u geïnformeerd tijdens de onlangs gehouden kringledenraad.

Dit pakket beschrijft wat de Kring doet op het gebied van:

  • Beleidsvorming: Visie en strategie
  • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • Samenwerking binnen huisartsenzorg en andere regionale stakeholders
  • Kwaliteit en betrokkenheid
  • Initiatief nemen en opdracht geven

Elke Kring geeft vervolgens zelf kleuring aan dat pakket. Want onze belofte aan de leden is hetzelfde, maar de invulling en uitvoering is afhankelijk van de regionale context (inclusief de samenwerking met andere regionale huisartsenorganisaties).

Bent u benieuwd hoe onze kring invulling geeft aan het basistakenpakket? Leest u dan ons Jaarplan voor 2019. Of neemt u contact met ons op: HKnoordhollandmidden@lhv.nl

Meer informatie:

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisartsenkringen-werken-toe-naar-1-lhv

Met vriendelijke groeten,

Bestuur LHV-huisartsenkring Noord-Holland Midden
vlnr: Ron Peters, Lucyna de Graaf, Jeroen Brendeke, Joost Clemens, Arnoud Hansma, Carlijn Zwaag en Mariette Willems