Projectideeën wedstrijd: En de winnaar is...

… Het idee van Gert Bucher, met de werkgroep Dappere Dokters: "Het levensverwachting gesprek bij kwetsbare oudere"
 
Projectideeën wedstrijd: En de winnaar is...
Het levensverwachting gesprek is een juist positieve variant op het levenseinde gesprek. Het doet een appel op de oudere patiënt om juist te kijken wat je verwacht van het leven in gezondheidstermen, het is geen negatieve benadering. Het kenmerk is dat we proberen om interactief, tussen huisarts en specialist een episode/ item in het dossier op te bouwen na gesprekken met de patiënt.

Tweede plaats

Op de 2e plaats ‘Hoe zorgen we voor minder last van drukte in de praktijk?’ Een projectidee van Eddy Reynders, Brenda vd Meer, Angelique Bongers en Simone vd Hil; Het project Nadenken over lastenverlichting gaat over effectiviteit, efficiënte en de waarden die u belangrijk vindt in uw werk. In 3 uur worden er 3 workshops aangeboden waarin u de factoren leert waarvan bekend is dat ze invloed op de ervaren belasting hebben. (Ook weet u dan welke factoren, anders dan huisartsen denken, niet of nauwelijks invloed hebben.) Ook leert u de wegen kennen om uw belasting te verminderen.

Derde plaats

Op de 3e plaats: ‘Zorg voor elkaar: veerkrachtige huisartsen! Naar een positieve gezondheid van huisartsen’. Een projectidee van Hans Hoogervorst & De Veerkracht Werkplaats.
Recente onderzoekingen laten verontrustende cijfers zien als het gaat om stress hantering door huisartsen. LHV, Kringbestuurders en actiegroep "Het roer moet om" richten zich met veel inzet op structurele verbeteringen ter vermindering van de stressbelasting. Daarnaast is een op de individuele huisarts gerichte aanpak gewenst:
1.           
Onderzoek naar de stressbalans van de huisartsen binnen onze kring
2.           
introductie van het op de individuele huisarts gerichte Stress Reductie Programma
3.            Individuele training/coaching.

Volledige lijst projectideeën wedstrijd 2016

 1. Levensverwachting gesprek bij kwetsbare oudere.
  Indieners: Gert Bucher, werkgroep Dappere Dokters
 2. Hoe zorgen we voor minder last van drukte in de praktijk?
  Indieners: Eddy Reynders, Brenda vd Meer, Angelique Bongers, Simone vd Hil
 3. Zorg voor elkaar: veerkrachtige huisartsen! Naar een positieve gezondheid van huisartsen.
  Indieners: Hans Hoogervorst en De Veerkracht Werkplaats
 4. Gezondheidspreventie 1ste lijn met E-health.
  Indieners: Thomas Merlijn, Christy Niemeijer
 5. Betere farmaceutische zorg met minder inspanning.
  Indiener: Eddy Reynders
 6. COPD in de buurt.
  Indieners: Door Paardekooper, Huisartsen Centrum Zandvoort
 7. Ouderenzorg: het Haarlemmermeerse model.
  Indiener: Jacobine vd Dussen

Het bestuur van de huisartsenkring Noord-Holland Midden wil langs deze weg alle huisartsen bedanken vor het insturen van hun idee.

Vervolg

Binnenkort zal er contact opgenomen worden met de winnaar van het ingediende project met betrekking tot het vervolg en de uitwerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur huisartsenkring Noord-Holland Midden:

Kat Logtenberg, Lucyna de Graaf,
Sharon Pattiselanno, Arnoud Hansma
Jeroen Brendeke, Kees van Sichem,
Rense Duursma, Ewout Weve