Facturering kringcontributie 2019

 
 
Facturering kringcontributie 2019
De kringledenraad Noord-Holland Midden heeft op 26 november jl. besloten de contributie van € 100,- per betalend lid te handhaven voor 2019.

Factuur
U ontvangt op korte termijn automatisch de factuur voor de kringcontributie.

Wat kunt u onder andere voor uw kringlidmaatschap verwachten?

 • Verbinding van landelijke thema's naar de regio Noord-Holland Midden
 • Verbinding van regionale (huisartsen)organisaties met elkaar en met andere organisaties. De inzet is dit te realiseren door het oprichten van inhoudelijke platforms waarbij minimaal de drie coöperaties vertegenwoordigd zijn. De Wagro heeft hier op basis van het thema natuurlijk ook een belangrijke rol
 • Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de huisartsenzorg in de regio. Kringbestuur / bureau neemt daarop actie, indien nodig
 • Specifieke belangenbehartiging voor waarnemers en hidha’s via de wagro. Deze wordt door de kring gefaciliteerd
 • Direct toegang tot HAweb, een discussieplatform zowel voor kringleden als voor de leden van de wagro van de kring
 • Overleg vanuit de regio overstijgende overlegteams huisartsen (OTH) met de preferente verzekeraars uit ons kringgebied; Zilveren Kruis (ZK) en Zorg en Zekerheid (Z&Z). Om de belangen van de regio zo goed mogelijk te dienen  is vertegenwoordiging in het landelijk overleg vanuit de regio een belangrijke inzet.
 • Voor specifieke onderwerpen kunt u ons jaarplan raadplegen.

   

  U wordt via de digitale nieuwsbrief en via het Haweb platform van de kring op de hoogte gehouden. Deze ontvangt u als kringlid regelmatig. Het Haweb-platform is een meer interactief medium waar de kring steeds meer gebruik van maakt. Daarnaast is ons regiokantoor 5 dagen per week bereikbaar voor individuele ondersteuning en advies.

  Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

  Met vriendelijke groeten,

   

  Arnoud Hansma
  Voorzitter