Financiering 2015: LHV informatiebijeenkomsten in de regio

 
Per 1 januari 2015 worden de eerste stappen gezet richting een nieuw bekostigingssysteem. De LHV organiseert diverse informatiebijeenkomsten hierover.

Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen experts vanuit de LHV uitleggen welke gevolgen de nieuwe bekostiging heeft voor de praktijkvoering van huisartsen, zowel op administratief, financieel als medisch gebied.

Na de bijeenkomst weet u op hoofdlijnen hoe per 2015 de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg er uit zal zien en wat de implicaties zijn voor de eigen huisartsenpraktijk. Bovendien hoort u welke keuzes u kunt maken om op de juiste manier in te spelen op deze veranderingen.

Voor leden van de Huisartsenkring Noord-Holland Midden zijn de bijeenkomsten in Hoofddorp (28 oktober) en Akersloot (1 december) het dichtstbij. De bijeenkomst in Hoofddorp is inmiddels al vol. Kijk voor alle data, locaties en beschikbaarheid op het overzicht van de LHV Academie bijeenkomsten Financiering 2015 , u kunt zich hier ook aanmelden.