Flits-enquête: verplicht stappenplan meldcode kindermishandeling

 
Flits-enquête: verplicht stappenplan meldcode kindermishandeling
Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 100.000 kinderen te maken met kindermishandeling. In 2010 is een meldcode ingevoerd. Het kringbestuur wil de bekendheid en tevredenheid van dit stappenplan onderzoeken. Het invullen van de vragenlijst kost u hooguit 2 minuten.

In 2010 wilde de minister melden bij een vermoeden van kindermishandeling verplicht stellen omdat het melden onder artsen (met name bij huisartsen) achterblijft ten opzichte van andere zorgverleners. Dit hebben de artsenorganisaties gelukkig weten te voorkomen door het opstellen van de 'Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld', onder leiding van de KNMG. De meldcode bevat een verplicht stappenplan dat iedere arts moet volgen bij een vermoeden van kindermishandeling. Omdat het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis achterloopt laait de discussie om het melden verplicht te stellen nog regelmatig op.

Om de drempel voor collegiaal overleg te verlagen heeft de LHV een goed werkend voorbeeld uit een regio gekopieerd en zijn er in verschillende regio's huisarts-ambassadeurs gestart. Reden voor het kringbestuur om te onderzoeken of de meldcode bekend is in onze kring en hoe tevreden men is over het huidige proces.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

In de discussiegroep Noord - Holland Midden op HAweb kunt u terecht met vragen en / of opmerkingen voor uw collega's of het kringbestuur.