Geef je mening over de eventuele rol van huisartsen bij de COVID-19-vaccinaties

 
Voortdurend gaat het in het nieuws over mogelijke COVID-19-vaccins en wanneer die op de markt zouden kunnen zijn. Vanuit de overheid wordt nu vooruit gekeken naar het organiseren van de vaccinaties, voor als dit het geval is. Omdat er naar verwachting niet (meteen) voldoende vaccins zijn voor alle Nederlanders, zullen bepaalde leeftijdsgroepen dan wel mensen met medische indicatie voorrang krijgen bij het vaccineren. Het selecteren van deze groepen patiënten kan in de huidige situatie alleen door de huisarts gebeuren (net als voor de griep & pneumokokkenvaccinaties). Het ministerie van VWS heeft in dit kader de LHV benaderd, net als onder andere de GGD’en.

De LHV is in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over onder andere de aard, beschikbaarheid en doelgroep van de vaccinaties. Op dit moment zijn de gesprekken nog niet verder gegaan dan dat. Als er meer duidelijkheid is, kan gesproken worden over mogelijke rolverdeling (in selecteren en vaccineren) en randvoorwaarden. Daarbij worden ook de ervaringen vanuit de huidige griep- en pneumokokkenvaccinaties onder de anderhalvemetermaatregelen meegenomen.

De besluitvorming over een eventuele rol (en welke rol) van huisartsen bij de COVID-19-vaccinaties vindt plaats in de LHV Ledenraad op 24 november a.s.  

Als kringbestuur vinden we het belangrijk om van huisartsen in onze kringregio te weten hoe zij tegen de COVID-19-vaccinaties aankijken. Of en hoe zij een rol voor huisartsen zien en wat zij ons willen meegeven voor de besluitvorming. Als kringbestuur zijn wij van mening dat collectieve vaccinatie in basis geen huisartsenzorg is en niet past bij de vastgestelde kernwaarden. Maar wij zijn ook van mening dat de huisarts voor de selectie van patiënten een sleutelpositie heeft en onze inzet bij Covid  vaccinatie een belangrijk onderdeel is van het crisismanagement in de bestrijding van COVID-19. Om die reden zijn wij voornemens om een positieve stem te geven in de besluitvorming op 24 november a.s conform de voorwaarden zoals aangegeven door de LHV. Kernpunten : alleen voor 2021 ,vaccinatie niet structureel door de huisarts, adequate financiering  en geen inkooprisico.

Wilt u uw mening (met argumentatie) geven? Stuur ons dan vóór vrijdag 20 november een mail via: huisartsenkringnoordhollandmidden@lhv.nl

 Met vriendelijke groeten,

 Bestuur LHV huisartsenkring Noord-Holland Midden