Heeft u het Rekenmodel differentiatie inschrijftarieven 2018 al ingevuld?

 
Heeft u het Rekenmodel differentiatie inschrijftarieven 2018 al ingevuld?
Recent zijn in het hele land weer financieringsbijeenkomsten gehouden. In onze regio was dat in Alkmaar en Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten kwam de differentiatie van het inschrijftarief aan bod. Dat riep veel vragen op. Hoeveel inkomsten haalt mijn praktijk volgend jaar uit de inschrijftarieven? En hoe verschuiven mijn inkomsten door de komst van de nieuwe leeftijdscategorie 85+? U berekent het eenvoudig met het nieuwe LHV-rekenmodel. In deze nieuwsbrief informeren wij daar graag over.

Budgetverschuiving

Kortgezegd: De differentiatie van het inschrijftarief  betreft een toevoeging van de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder zonder extra budget. Deze extra kosten zijn gedekt door verlaging van het inschrijftarief van de categorie 65-75 jaar. 
Wel heeft de NZa ermee ingestemd om extra geld toe te voegen aan de inschrijftarieven voor patiënten die wonen in achterstandswijken. Dit compenseert deels de negatieve effecten van  de toevoeging van de leeftijdscategorie 85+, maar kan dubbel negatief uitpakken voor de niet erkende achterstandswijken. Veel patiënten halen daar immers de 85+ niet.

Wat betekent dit voor u? Vul het rekenmodel in.

De LHV heeft een rekenmodel voor u gemaakt waarmee u voor uw praktijk het verschil in inkomsten uit inschrijftarieven tussen 2017 en 2018 berekent.
Door het rekenmodel in te vullen ziet u of u meer of minder geld ontvangt voor de zorg voor uw oudere patiënten. Het rekenmodel berekent wat voor u de financiële gevolgen zijn zonder de indexatie van 2018.

Naar het Rekenmodel

 

Wat kunt u met de uitkomsten? Deel de uitkomsten met ons

De uitkomsten geven inzicht in de consequenties van de differentiatie van het inschrijftarief voor uw praktijk.
Daarnaast vragen we u om de uitkomsten te delen met de LHV. Plaats daarvoor een vinkje in de rekentool.

Wij maken ons al lang hard richting de NZa en zorgverzekeraars voor meer geld voor de zorg voor ouderen. Het is een gemiste kans dat in 2018 het bestaande budget alleen anders verdeeld wordt, terwijl investeringen nodig zijn. Met uw uitkomst  kunnen wij met de geaggregeerde gegevens het  gesprek met de NZa beter voeren.

Meer informatie:

Nieuwsbericht LHV d.d 02-10-2017