Het levensverwachting gesprek bij kwetsbare oudere

Doet u mee?
 
In 2016 heeft de kring onder haar leden een project ideeën wedstrijd uitgezet onder haar leden. Voor de uiteindelijke winnaar is door het kringbestuur 20.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het winnende project. De ingediende projecten moesten ten goede komen aan alle huisartsen in onze regio en tot doel hebben het werk in de huisartsenvoorziening te verlichten. Uiteindelijk waren er zeven projecten ingediend die aan deze voorwaarden voldeden. Vervolgens hebben alle kringleden een stem kunnen uitbrengen.

De winnaar

Tijdens de ledenraad van 16 juni 2016 is op basis van uw stem de winnaar uit zeven inzendingen bekend gemaakt: het idee van Gert Bucher, met de werkgroep Dappere Dokters: "Het levensverwachting gesprek bij kwetsbare oudere"

Het levensverwachting gesprek is een juist positieve variant op het levenseinde gesprek. Het doet een appel op de oudere patiënt om juist te kijken wat je verwacht van het leven in gezondheidstermen, het is geen negatieve benadering. Het kenmerk is dat we proberen om interactief, tussen huisarts en specialist een episode/ item in het dossier op te bouwen na gesprekken met de patiënt.

Waar staan we nu?

We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een cursus: bij wie voer je die gesprekken, juridische en statische achtergronden, hoe voer je een dergelijk gesprek en hoe kun je de informatie delen met de tweede lijn om te zorgen dat ook in acute situaties gehandeld wordt in de geest van de patiënt.

Na het volgen van de cursus starten de deelnemers met het voeren van gesprekken bij kwetsbare ouderen waarvan we niet verbaasd zijn als die het komend jaar zouden komen te overlijden.

Centraal staat de vraag: wat zijn de behandelwensen van deze patiënten? Dus niet alleen wel of niet reanimeren, maar ook op een rustig moment met een vertrouwde arts praten over wel of geen opname meer, wel of geen IC-opname met beademing, intraveneuze voeding en vocht, welke zorg kunnen we als huisartsen de patiënt thuis bieden. Belangrijk onderdeel van de cursus is de samenwerking met de medisch specialisten: over en weer worden de uitkomsten van de gesprekken gedeeld, zodat ook een andere behandelaar in acute situaties weet wat er eerder besproken is en dan kan handelen in de geest van de patiënt.

Wie van de huisartsen in de regio neemt de handschoen op en doet mee?

We hopen dat dit project, gestart in Haarlem met specialisten van het Spaarne Ziekenhuis, navolging gaat krijgen in de gehele regio van onze kring.
De geldprijs gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van de cursus en een start te maken met het project. We starten in het adherentie gebied van het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp.

Wens: kringbreed

We willen graag dat het project over de hele kring uitgerold gaat worden. Hiertoe zoeken we enthousiaste huisartsen die mee willen draaien in de start van het project om vervolgens  mogelijk een zelfde project met hun regioziekenhuis te kunnen starten. 

Belangstelling of meer informatie?

  • Inez Boekhout, huisarts te Haarlem, projectmanager Levensverwachtingsgesprek.
    E:  inezboekhout@gmail.com
  • Gert Bucher, huisarts en PC WDH Zuid Kennemerland.
    E: g.bucher@xs4all.nl ; T: 06-50207680
  • Presentatie gehouden tijdens de kringledenraad november jl.