Informatieve kringbijeenkomst: OPEN helpt huisartsen om aan de verplichting van online inzage te voldoen

Open staat voor: Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland.
 
Informatieve kringbijeenkomst: OPEN helpt huisartsen om aan de verplichting van online inzage te voldoen
Tijdens de themabijeenkomst op 3 juni gaf Mariëtte Willems, LHV-kringbestuurder en programmamedewerker ICT van OPEN, uitleg. Per 1 juli 2020 is de mogelijkheid voor elektronische inzage in het medische dossier voor patiënten wettelijk verplicht. OPEN helpt de huisartsen om aan die verplichting te voldoen, maar ook te zorgen dat online inzage de patiënt en de dokter (o.a financieel) echt wat kan opleveren.

Het programmabureau OPEN heeft ICT- basiseisen opgesteld voor de HIS/KIS-leveranciers zodat een patiënt via een portaal of een PGO inzage krijgt in een deel van zijn medische gegevens. Stichting LEGIO (landelijk eerstelijns gebruikers ict overleg) zal overeenkomsten sluiten met de HIS en KIS leveranciers voor deze aanpassingen. De gegevens die voor de patiënt inzichtelijk zullen zijn, zijn:

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen (laatste 14 mnd)
 • E- en P-regels van het consult vastgelegd

Tijdens de bijeenkomst werd gediscussieerd of de inzage mogelijkheid nu meer of minder tijd zal opleveren voor de huisarts. Een deel van de aanwezigen vreest meer tijd kwijt te zullen zijn aan het geruststellen van patiënten die uitslagen verkeerd interpreteren. Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de patiënten prima in staat is deze verantwoordelijkheid te dragen en dat de eigen regie patiënten juist meer grip geeft op de gezondheid. Dat zij beter begrijpen wanneer ze zelf aan zet zijn en wanneer zij hulp nodig hebben. Uiteraard zijn er uitzonderingen denkbaar.

Huisartsen voor een vergoeding van ongeveer € 2,75 per ingeschreven patiënt voor de invoeringen van online inzage in aanmerking, wanneer zij o.a.:

 • Scholing en voorlichting geven aan hun patiënten
 • Een overeenkomst hebben met een regionale coalitie
 • Een HIS met de mogelijkheid tot online inzage volgens de OPEN ict-basiseisen.

De regionale coalities worden op dit moment gevormd. Regionale coalities kunnen zich inschrijven om de huisartsen in hun regio te ondersteunen in de start met online inzage. Meestal zal dit bijvoorbeeld uw zorggroep of lokale huisartsenvereniging/coöperatie zijn. Deze regionale coalitie zal in veel gevallen contact opnemen met de huisartsen in zijn regio, waarna u zich kunt aansluiten.

De vergoeding aan praktijken behelst 64% van het totale budget van VWS: € 75 mln. 9 % is voor het programma zelf, 11% is bestemd om de noodzakelijke ICT-aanpassingen te doen en 15% is het budget voor de regionale coalities.

Meer informatie over OPEN  

De elektronische inzage in het dossier wordt niet alleen mogelijk via een portaal maar ook via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). In een PGO verzamelt en beheert een patiënt zijn medische gegevens en kan hij kiezen met wie hij de gegevens wil delen. MedMij ontwikkelt de spelregels waaraan de PGO leveranciers (apps en websites) zich moeten houden om de zorgsystemen veilig te kunnen laten uitwisselen. Open en MedMij werken op dit gebied nauw samen.

Meer informatie over MedMij.

 

Wilt u reageren?