Inhoudelijke overleggen met Z&Z over zorgcontract 2020 ev. gestart

 
 
Op donderdag 17 januari jl. zijn het recent geformeerde overlegteam huisartsen (OTH) en zorgverzekeraar Z&Z bij elkaar geweest. Het overlegteam bestaat uit Brigitte van Oosten, Joost Clemens (beiden Amstelveen-Amstelland) en Lucyna de Graaf (Haarlemmermeer) namens de LHV Kring Noord-Holland Midden. En namens de LHV-Kring Rijnland en Midden-Holland Jan-Arend Lodder en Ruud Gebel. Het doel is te komen tot een goed basis huisartsencontract 2020 en verder. Afgelopen donderdag hebben we in plezierige sfeer samen met Z&Z afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen, de do’s & don’ts. Dit als opmaat naar een gezamenlijke agenda voor de meerdere overleggen die dit eerste kwartaal met Z&Z al gepland staan. Deze afspraak stond dus vooral in het teken van ´de relatie´. De volgende afspraken zullen gericht zijn op de inhoud.

Goede voorbereiding
In voorgaande periode hebben we tijd genomen voor goede voorbereiding. Met diverse trainingen en intern overleg gaan wij dit jaar met een goed geëquipeerd team van start. Daarnaast kunnen we als OTH gebruik maken van specifieke kennis en expertise binnen de LHV. Inzet:  een goed basis huisartsencontract 2020 en verder. Voor alle helderheid: wij spreken niet over de O&I gelden dat is voorbehouden aan de zorggroepen (c.q. NZLO).

Jullie input van belang
Voor die inhoud hebben we jullie input nodigDit doen we op twee manieren:

1.De input van de  ca. 600 individuele huisartsen met  Z&Z als preferente verzekeraar is van groot belang. Onderstaande punten zijn wat ons betreft onderwerp van gesprek met Z&Z. Wij nodigen jullie van harte uit aanvullingen of extra punten aan te dragen.

2.Er is nauw contact via Haweb met de zogenaamde ‘2e schil’. Die bestaat uit bestuurders/ vertegenwoordigers van jullie regionale organisaties. Dit zijn o.a. Hans Brehler,  Bas Berndsen en Marianne Oomens. Ook hen wordt input gevraagd.

Het OTH en Zorg en Zekerheid komen begin februari weer bij elkaar. Daarom ontvangen wij  jullie input graag voor eind januari.

Voorlopige onderwerpen ter bespreking met Zorg en Zekerheid*:

 • Monitoren afspraken uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) met name:
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • Meer tijd voor de patiënt
  • ICT en eHealt
 • Farmacie
 • Meekijkconsulten en andere projecten
 • Indexatie
 • Duur van het contract 2020 ev.
 • Afspraken vanuit Het Roer Moet Om (HRMO)
 • Aanvullingen van jullie, deze zien we graag tegemoet. 

Let wel: de tijd om te komen tot een goed contract is kort. Voor 1 april moet Z&Z zijn beleid voor 2020 e.v. publiceren. We hebben daarom in de komende twee maanden vier gesprekken gepland om de hoofdzaken te bespreken. Nadere invulling volgt later, en het is mogelijk dat sommige zaken pas verder uitgewerkt worden in 2020. 

We houden jullie via deze plek zo goed mogelijk op de hoogte en we roepen jullie op om ons gevraagd en ongevraagd van input te voorzien voor deze gesprekken.

We vragen jullie hierbij de mededingingswet- en regelgeving in acht te houden.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Brigitte van Oosten

Jan-Arend Lodder

Joost Clemens

Lucyna de Graaf en

Ruud Gebel

 

 

Bijlage:

Context bij de genoemde onderwerpen ter bespreking met Zorg en Zekerheid*