Inzetten thuiszorg een probleem?

 
Bij de VVT-instellingen is er al een langer bestaand personeel - , beddenprobleem. Dit lijkt nu versterkt door de nasleep van de COVID. Het blijft dus nog steeds moeilijk om thuiszorg te regelen.

Enkele jaren terug heeft de LHV samen met ZN de problematiek landelijk in kaart is gebracht. Daar zijn lokale initiatieven en oplossingen uit voorgekomen door het instellen van coördinatiepunten om daarmee uw patiënt snel de juiste zorg te kunnen bieden zonder dat u daar heel veel regeltijd mee kwijt bent. Een overzicht van deze coördinatiepunten vindt u in de bijgevoegde infographic

Deze coördinatiepunten fungeren als onafhankelijk/boven de organisaties staande loketten die huisartsen helpen met het vinden van een ELV-bed in de regio. Deze lijken niet overal even goed te werken.  

De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht naar haar verzekerden. Ook hierin. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het functioneren van de ELV-loketten.Mocht u problemen ondervinden met het regelen van thuiszorg of het vinden van een ELV bed. Neem dan contact op met uw verzekeraar.