“Laatste update overleg met Zilveren Kruis: dat is er dus niet op OTH niveau !”

 
Het huidige contract met Zilveren Kruis loopt eind volgend jaar af en ervaring leert dat we eigenlijk dit jaar, uiterlijk september, met Zilveren Kruis aan tafel zouden moeten zitten.

Via vooral de inkopers horen we ook in de regio Noord-Holland Midden, dat Zilveren Kruis niet met de LHV (dus OTH) in gesprek wil maar uitsluitend met de regio-organisaties ook als het gaat over het contract met de praktijkhouders.  

Er lijkt een verdeel en heers spel gespeeld te worden waarbij de individuele huisarts praktijkhouder buiten spel gezet dreigt te worden.  

Op het themadeel van de laatste ledenvergadering in 2021 nog was duidelijk dat meer dan 75% van onze leden geen voorstander is van uitsluitend contractering via de regio-organisaties.
Deze ondersteuningsorganisaties gaan over O&I gelden, ketenzorg en desnoods de HAP maar zijn geen belangenbehartiger over het individuele huisartscontract. Dat is de LHV, lees het OTH en dus straks de Ambassadeurs .

Huisartsen pas op uw saeck !