LHV pleit voor extra tijd beoordeling contract 2015 door huisartsen

 
De LHV heeft de zorgverzekeraars, via ZN, aangeschreven met het verzoek huisartsen meer tijd te geven het aangeboden contract 2015 te beoordelen. Omdat het nieuwe bekostigingssysteem van de huisartsenzorg in 2015 volledig verandert, vraagt dat dit jaar om extra tijd om de contracten te doorgronden. Daarnaast bevatten diverse contracten nog onduidelijkheden, bijvoorbeeld wat de vergoeding in het derde segment betreft. Immers indien niet alle voorwaarden bekend zijn, is het niet mogelijk een contract goed te beoordelen.

Het bestuur van LHV-huisartsenkring Noord-Holland Midden maakt u graag attent op een nieuwsbericht inclusief afschrift van de brief aan de zorgverzekeraars op de LHV website.

De LHV heeft om een spoedige reactie van de verzekeraars gevraagd. Dit is ook van belang gezien de korte tijd die nog rest voor het ondertekenen van de contracten. Wij gaan er vanuit dat wij hierover spoedig meer kunnen berichten.  


Met vriendelijke groet, 

Kat Logtenberg
Voorzitter