Meningokokkenvaccinatiecampagne 14-18 jaar

 
Meningokokkenvaccinatiecampagne 14-18 jaar
Dit voorjaarkrijgen ruim 43. 000 jongeren (tussen de 14 en18 jaar) in Amsterdam en regio Amstelland een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001 tot en met 2005. Najaar 2018 kreeg een deel van de 14-jarigen al een uitnodiging. En in januari 2019 werden de no-show jongeren van najaar 2018 opnieuw uitgenodigd.

De jongeren geboren in 2001, 2002, en tussen 1 januari en 1 mei 2004 ontvangen rond 23 maart de oproep van het RIVM. De jongeren uit 2003 en 2005 ontvangen de uitnodiging eind mei.

De vaccinatiecampagne vindt plaats op

  • Dinsdag 9 april van 13.30 uur – 18.30 uur in de Emergohal te Amstelveen
  • Donderdag 18 april van 13.00 uur – 20.00 uur in de RAI te Amsterdam

[geboortecohorten 2001, 2002 en 2004] 

  • Dinsdag, 18 juni van 13.30 uur – 19.00 uur in de Emergohal te Amstelveen
  • Donderdag, 20 juni van 13.00 uur – 20.00 uur in de RAI te Amsterdam

[geboortecohorten 2003 en 2005, en de jongeren die de meningokokkenvaccinatie in april hebben gemist]

Hulp gevraagd bij het bevorderen van de opkomst
De GGD en de gemeente Amsterdam doen er alles aan om zoveel mogelijk jongeren te motiveren de vaccinatie te halen. Eind maart start een brede communicatiecampagne  om jongeren en hun ouders op het belang van de vaccinatie te wijzen. Wij vragen  u, als intermediair,  deze campagne zowel in de wacht- als spreekkamer te ondersteunen. Voor de wachtkamer kunnen we desgewenst ondersteunend materiaal leveren, bijvoorbeeld voor de informatieschermen of prikborden. Uw hulp is nodig  omdat de  opkomst bij de 14 jarigen ( geboren tussen 1 mei en 31 december 2004) afgelopen najaar het laagst van Nederland was.

Het gemiddelde opkomstpercentage lag  op 77 % (landelijk: 86,5%) . In Slotervaart was bv de opkomst  slechts 51,2% en in Geuzeveld Slotermeer 57,7%. De komende maanden plegen  we  daarom  extra inzet in Nieuw West , vooral via betaalde advertenties  op social media en door het inschakelen van sleutelfiguren.

Materialen voor in de wacht- en spreekkamer  kunt u bestellen via communicatie@ggd.amsterdam.nl.

Meningokokkenvaccinatie buiten de vaccinatiecampagne om
Het huidige aantal ziektegevallen geeft onvoldoende aanleiding om alle kinderen of volwassenen te laten vaccineren. Indien uw patiënt toch een MenACWY-vaccinatie wenst, is dit op eigen kosten mogelijk.Via de apotheek is het vaccin beperkt beschikbaar. Een alternatief is te verwijzen naar een vaccinatiecentrum of naar het Reizigersadvies en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam. Uw patiënt kan hiervoor online een afspraak maken.

Intercollegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg kunt u contact opnemen  met het team Algemene Infectieziekten  van de GGD Amsterdam  op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur: tel: 020-555 5105. Na 17.00 uur en in het weekend:
020-555 5555, vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten. 
Voor vragen over de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) in Amsterdam en de regio Amstelland kunt u contact opnemen met de Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 020-555 5961.

Meer informatie
Materialen voor in de wacht- en spreekkamer  kunt u bestellen via communicatie@ggd.amsterdam.nl
Patiënten met vragen kunt u verwijzen naar de websites van de GGD  en het RIVM
Voor professionals:website van het RIVM  of de website van de NHG
Campagnewebsite deel dit niet met je vrienden.nl

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes: 

- Amsterdam
- Amstelveen
- Aalsmeer
- Uithoorn
- Ouder Amstel
- Diemen