NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?

 
NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?
Tot 22 februari kunt u uw mening geven over in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 worden nageleefd in de contracten met de zorgverzekeraars en in de dagelijkse praktijk. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen deelnemen. Wij hopen dat u hierin wilt investeren. Het invullen kost u hooguit 15 minuten.

  Naar de enquête

 NZa-monitoring van belang

Met de start van Monitoring geeft de NZa uitvoering aan onze afspraak om een onafhankelijk partij het akkoord te laten monitoren. Dit was een belangrijk punt voor de LHV.
De NZA voert de monitor uit door middel van:

  • interviews met verzekeraars en zorgaanbieders;
  • analyse/vergelijking van de (standaard)contracten;
  • analyse/vergelijking van de declaraties en
  • door deze brede enquête onder praktijkhouders.

Vervolg

In april levert de NZa naar verwachting de eerste monitor op. Dit is de eerste in een jaarlijkse reeks waarmee we de komende jaren in beeld krijgen of en hoe de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord uitgewerkt zijn in afspraken en de contracten van huisartspraktijken en huisartsenorganisaties. Op basis van de monitor gaat de LHV met ZN en VWS verder in gesprek om de uitwerking in de regio’s verder te stimuleren. Met als doel om de in het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gestelde middelen in te zetten in de praktijken, voor een goed toegerust ondersteunend team en Meer Tijd Voor De Patiënt.