Project Levensverwachtingsgesprekken

Het winnende project van onze projectideeënwedstrijd
 
Het initiatief ‘levensverwachtingsgesprekken’ werd in 2016 door de huisarts-leden van de LHV-kring Noord-Holland Midden uitgeroepen tot winnaar van een door de kring georganiseerde projectideeën wedstrijd. De prijs, een financiële ondersteuning van het project voor een bedrag van € 20.000,- over twee jaar is nuttig besteed.

Wat begon als een initiatief van ‘Dappere Dokters’ in 2015 is in 2017 uitgemond in een regionaal gedragen project, genaamd ‘Levensverwachtingsgesprekken’. Dit project heeft tot doel om patiënten, huisartsen en specialisten te stimuleren vroegtijdig in gesprek te gaan over wensen ten aanzien van toekomstige zorg. 
Sinds november jl. wordt dit project financieel in S3 ondersteund door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid.
Formeel is het kringproject nu afgesloten Huisartsen Inez Boekhout en Jennifer Baars zijn nu in samenwerking met ZONH en Reos de kartrekkers in het verder realiseren van Levensverwachtingsgesprekken in de praktijk. En mogelijk in de hele regio.

Eenvoudig en gericht

Inmiddels zijn 50 artsen (35 huisartsen en 15 medisch specialisten) uit de regio’s Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer betrokken en getraind. De bedoeling is dat zij kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar - waarbij de arts een negatief antwoord geeft op de surprise question - een levensverwachtingsgesprek aanbieden. De gesprekken leveren zowel voor de patiënt als de arts voordelen op. “Door het gesprek over wensen van de patiënt aan te gaan, wordt de patiënt bewuster van de keuzes die er zijn en kan de zorg zoveel mogelijk worden afgestemd op zijn/haar wensen. Dit kan onnodig handelen en eventueel crisismanagement voorkomen. Zo krijgen patiënten regie over eigen gezondheid. Daarnaast wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Dat is prettig voor de patiënt, diens naasten en de arts. In het geval van acute zorg is het voeren van een gesprek eenvoudiger en gerichter als de wensen van de patiënt al bekend zijn”, aldus huisartsen Inez Boekhout en Jennifer Baars.

Wat gebeurt er nu?

Met de eerste groep (huis)artsen zijn evaluatiesessies gehouden. Op basis van de uitkomsten daarvan worden de methodiek en bijbehorende materialen aangescherpt en verbeterd. Er wordt toegewerkt naar een eenvoudiger manier om de informatie uit de gesprekken te registeren om vervolgens te delen met de relevante zorgketen rondom te kwetsbare oudere. Verder wordt onderzocht op welke manier de gesprekken in de toekomst kunnen worden gefinancierd.

Interesse?

De ambitie is het voeren Levensverwachtingsgesprekken breder te implementeren, om de kwaliteit van zorg rond kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase te verbeteren. Het streven is om in het voorjaar van 2018 weer een geaccrediteerde cursus aan te bieden. Enthousiaste (huis)artsen worden daarom van harte aangemoedigd om aan te sluiten!

Heeft u interesse voor de cursus of wilt u meer  informatie ontvangen? Neem dan contact op met Jennifer Baars en Inez Boekhout via Levensverwachtingsgesprek@gmail.com