Raamovereenkomst ‘Voorbehouden handelingen’

 
Lees hier meer over de geactualiseerde handleiding en de raamovereenkomst.

Geactualiseerde handleiding

De LHV heeft samen met diverse koepelorganisaties de handleiding 'voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg' uitgebracht. De handleiding geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.
Door het sluiten van een overeenkomst op kringniveau wordt gegarandeerd dat huisartsen niet met allerlei verschillende overeenkomsten met bij behorende lijsten en uitvoeringsverzoeken van de verschillende instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-instellingen) worden geconfronteerd.

Raamovereenkomst

Tijdens de kringledenraad van mei 2013 is afgesproken om deze handleiding vanuit de Huisartsenkring onder de aandacht te brengen bij de zorginstellingen in onze regio.

Door het sluiten van een overeenkomst op kringniveau wordt gegarandeerd dat huisartsen niet met allerlei verschillende overeenkomsten met bij behorende lijsten en uitvoeringsverzoeken van de verschillende instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-instellingen) worden geconfronteerd.

Op dit moment ligt het verzoek bij de coöperatieve verenigingen om de namen van de instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg in de betreffende gebieden aan te leveren.

Vanuit het kringbestuur worden vervolgens de betreffende instellingen aangeschreven met het doel om in de regio tot een eensluidende overeenkomst en lijst met uitvoeringsverzoeken te komen.

In eerste instantie kunnen afspraken worden gemaakt met de zorginstellingen waar nog geen afspraken mee zijn en daarna kan gekeken worden of bestaande overeenkomsten aanpassing verdienen.