Regiobijeenkomsten dit najaar online

 
Elk najaar bezoeken honderden huisartsen de gewaardeerde bijeenkomsten in de regio, waarin de LHV een overzicht geeft van alle actuele ontwikkelingen op de belangrijkste thema's in de huisartsenzorg.

Het LHV-bestuur heeft besloten om, vanwege de coronamaatregelen, de regiobijeenkomsten dit najaar in online vorm aan te bieden. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete invulling, waarin wij de succesfactoren van de fysieke bijeenkomsten natuurlijk zoveel mogelijk in stand houden. We hopen uiteraard dat dit eenmalig is en dat het in 2021 weer anders kan. Wij houden u op de hoogte van de invulling.
 
De bijeenkomsten vinden plaats op:
Donderdag 19 november 2020
Donderdag 26 november 2020
 
Het webinar begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Voor de inhoud van dit webinar en het inschrijfformulier verwijzen we u naar onderstaande link.
 
Link naar informatie en inschrijfformulier