TolkentelefoonApp

 
TolkentelefoonApp
Voortaan altijd een tolk op zak met de TolkentelefoonApp

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld: de TolkentelefoonApp. Via deze app kunnen huisartsen kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders. De app is makkelijk te installeren op uw smartphone of tablet.

Zoals eerder bericht heeft VWS met TVcN een overeenkomst gesloten voor het bieden van gratis tolkdiensten voor huisartsen. Deze regeling is van kracht van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019. De regeling is vrij complex en er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik. Zo mag bijvoorbeeld de dienst per patiënt zes maanden worden ingezet, ingaande vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts en geldt de dienst alleen voor statushouders. Meer hierover leest u op de site van de LHV en van TVcN.