Uitslag behoefte inventarisatie Wagro Noord-Holland Midden

 
Het bestuur van de LHV-huisartsenkring is van mening dat de belangen van de waarnemers, hidha’s en aios beter behartigd kunnen worden. Dat is de reden waarom er onlangs vanuit het kringbestuur een peiling naar alle waarnemers, hidha en aios uit ons kringgebied is verstuurd. Het doel: inventariseren of er behoefte bestaat aan een eigen Wagro.

Uit de peiling is gebleken dat de Wagro Noord-Holland Midden er gaat komen!

Bij een respons van 20% vindt:

  • 92% het belangrijk dat er een vertegenwoordiging namens de doelgroep nauw contact heeft met de huisartsenkring
  • herkent 84% de voordelen van een Wagro en wil zich daarbij aansluiten
  • is 28% bereid daar ook een steentje bij te dragen
  • 72% van de respondenten belangenbehartiging en 40% netwerkfunctie de belangrijkste functies van de Wagro

Het kringbestuur gaat het oprichten van een eigen Wagro Noord-Holland Midden nu faciliteren!
Om e.e.a. te realiseren is het oprichten van de Wagro voor 2014 opgenomen in het jaarplan en in de begroting meegenomen.

Wij gaan daar nu al een start mee maken!

Alle respondenten die aangegeven hebben eventueel een rol in de oprichting te willen hebben zijn al geinformeerd en worden binnenkort benaderd.