Vaccinatiebeleid mazelen voor zorgpersoneel

 
Vaccinatiebeleid mazelen voor zorgpersoneel
Graag brengen wij het vaccinatiebeleid voor zorgpersoneel onder uw aandacht. Dit beleid bestaat al lang, maar er zijn signalen in het land dat de adviezen uit de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ bij de LCI-richtlijn Mazelen nog niet overal bekend of geïmplementeerd te zijn.

Controleren Vaccinatiestatus van uw medewerkers en uzelf
Er zijn momenteel meer patiënten met mazelen in Nederland die zich presenteren bij huisartsen of in ziekenhuizen dan in recente jaren. Reden temeer om extra aandacht te besteden aan voorlichting aan en bescherming van gezondheidszorgwerkers, intra- én extramuraal.
Concreet vragen wij u de vaccinatiestatus van uw personeel en uzelf te inventariseren en zo nodig op peil te brengen.  

In bijlage 8 van de richtlijn mazelen vindt u een praktische leidraad hoe u aan de hand van het geboortejaar, de vaccinatiestatus en doorgemaakte infectie deze inventarisatie eenvoudig en snel kunt maken.

Mazelenpatiënt op de praktijk
Mocht een patiënt bij wie aan mazelen gedacht wordt, zich telefonisch melden bij uw praktijk, dan is het advies om deze patiënt niet op het spreekuur te laten komen, om eventuele transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in de huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. Mocht de situatie zich voordoen dat pas achteraf blijkt dat een patiënt mazelen had en besmettelijk was, dan is contactonderzoek nodig. Een geval van mazelen moet aan de GGD gemeld worden, de GGD zal dan altijd bron- en contactonderzoek initiëren.

De LCI richtlijn Mazelen is te vinden via deze link 

Intercollegiaal overleg
Heeft u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 020 - 5555 105 of mailen naar infectieziekten@ggd.amsterdam.nl.
Buiten kantooruren: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes:

- Amsterdam
- Amstelveen
- Aalsmeer
- Uithoorn
- Ouder Amstel
- Diemen