Woensdag 13 juli: uitnodiging kringledenraad & themadeel: Bijgepraat op een aantal actuele thema’s in onze regio.

 
In 1,5 uur praten wij u bij op een aantal onderwerpen waaraan hard wordt gewerkt in de regio. Zo zullen ANW, Huisvesting, ICT en nieuwe aanbieders van huisartsenzorg de revue passeren. En laten we graag een huisarts aan het woord om te vertellen hoe het is om een nulpraktijk te starten.

Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp waarover u graag bijgepraat wilt worden, dan nodigen wij u van harte uit dit aan te geven bij uw aanmelding. 

AANMELDEN

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Zoom. Een link ontvangt u na aanmelding, samen met de stukken voor de kringledenraad, een week voorafgaand aan de vergadering.  

Programma 13 juli:

19.30 – 19.45 u.             Kringledenraad
19.45 – 21.00 u.             Themadeel: Bijgepraat op een aantal actuele thema’s in onze regio

Wij zien u graag op woensdag 13 juli!

Met vriendelijke groeten,

Ron Peters
voorzitter