Z&Z verruimt vergoeding NPA praktijkaccreditering in 2019

 
De wijziging in de hercertificeringsaudit voor de NHG praktjkaccreditering heeft per 1 januari jl. geresulteerd in drie vormen van praktijkaccreditering. In 2019 vergoedde Z&Z slechts 2 van de drie opties. Hierover heeft het OTH meermalen met Z&Z gesproken.

Dit heeft Z&Z een beter beeld gegeven in wat de verschillen zijn tussen de soorten accreditatie en de bijbehorende activiteiten voor de huisartsenpraktijk. Ook geeft het een beeld van de verschillen in tarieven die de huisartsen betalen voor de soorten accreditatie.

Z&Z heeft ons het volgende laten weten:

Toekenning vergoeding

Op basis van onze gesprekken en de onderbouwing van het NPA heeft Z&Z  besloten alsnog een vergoeding toe te kennen voor alle drie de opties. In 2019 zal dit voor alle praktijken dezelfde vergoeding zijn, namelijk €0,19 per kwartaal per ingeschreven verzekerde. Het is administratief belastend en daarbij moeilijk uit te leggen om een tarief gedurende het jaar aan te passen.

Voor 2020 kijken we naar een gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van de accreditatie. Er zitten immers grote verschillen tussen de accreditatiekosten voor een praktijk met minder dan 2095 patiënten die voor optie 1 kiest (hiervoor is het tarief meer dan kostendekkend) en de praktijk met 4500 patiënten die voor optie 3 kiest (daarvoor is de vergoeding een tegemoetkoming in kosten zoals initieel bedoeld). Het OTH en de NPA blijven met Z&Z in gesprek over de te nemen besluiten voor 2020 en verder.

Tot eind 2019 komen alle huisartsen die voor een van de drie NPA-opties kiezen in aanmerking voor een zelfde tarief per patiënt per kwartaal. De hoogte van de vergoeding in 2019 geeft geen garanties voor de hoogte van de vergoeding vanaf 2020. Dit zal Z&Z ook in hun nieuwsbrief toelichten.,

Procedure

Huisartsen die in 2019 een afwijzing hebben ontvangen, maar toch in aanmerking komen voor de vergoeding vragen wij een mail te sturen aan onze afdeling contractbeheer via het mailadres huisartsenzorg@vrzzorginkoop.nl met in het onderwerp de AGB-code van de praktijk en NPA accreditering. In de mail graag een kopie van het certificaat met daarbij de optie waarvoor gekozen is. Deze huisartsen zullen alsnog over 2019 in aanmerking komen voor een vergoeding.