Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 jan 2012
Uitbetaling Variabiliseringsgelden 2011
De code 14999 voor de variabiliseringsgelden 2011 is ingeregeld bij Achmea. U kunt de gelden met het tarief van euro 3,71 per verzekerde declareren met als behandeldatum 1 oktober 2011.
05 jan 2012
Soepelere opstelling Achmea t.a.v. aansluiting LSP
In bestuurlijk overleg tussen Achmea en de Kring heeft de Kring aandacht gevraagd voor de onduidelijke situatie rondom het LSP en artikel 2, lid 3 in het Achmea-huisartsencontract 2012 over het LSP.... Lees meer
24 jan 2012
Berichtgeving bezuiniging en Nma boete
Het kringbestuur wil u graag informeren over de laatste stand van zaken betreft twee belangrijke onderwerpen. Het betreft de veronderstelde overschrijdingen over 2010 en 2011 die de minister met... Lees meer
06 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek
De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg verplicht... Lees meer
06 feb 2012
Kring schort overleg met Achmea op
Het toezicht in het Nederlandse hybride gezondheidssysteem (een publiek-privaat systeem) wordt met de mededingingswet en uitvoering ervan door de NMa bezien vanuit een privaat systeem van... Lees meer
14 feb 2012
SER consultatie over toekomstbestendigheid van de zorg
Via dit bericht attenderen wij u op de internetconsultatieronde van de SER over het betaalbaar houden van de zorg. Minister Schippers heeft de SER advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de... Lees meer
22 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek (2)
Meldt u aan: De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking... Lees meer
23 feb 2012
Vooraankondiging themabijeenkomst: Is zorg een markt?
Edwin Schotanus, advocaat van de LHV in de mededingingszaak houdt een presentatie. Vervolgens is er de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
12 jun 2012
Laatste kans aanvraag tegemoetkoming kosten NZa-onderzoek
Binnenkort worden de resultaten van het NZa-kostenonderzoek verwacht. Ook de resultaten van de analyse die de LHV aan de hand van uw gegevens uitgevoerd heeft, zullen binnenkort beschikbaar zijn.
  • Vorige