HaROP

 
HaROP
Hier vindt u per regio de belangrijke actuele documenten met betrekking tot het Huisartsen RampenOpvangPlan van de kring Noord-Holland Midden. Het dossier kent vijf HaROP. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Dit dossier wordt, indien nodig en wanneer beschikbaar, continue geüpdatet en aangevuld.

-   HaROP Amstelland en Meerlanden

update: februari 2020

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart flitsramp
Convenant definitief

-   HaROP Haarlemmermeer

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Midden Kennemerland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Zaanstreek en Waterland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte (v.jun2016)
HaROP deel B flitsramp (v.jun2016)
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Zuid Kennemerland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

 

 

Algemene informatie:

  1. Algemene instructie voor de Hagro-Coördinator HaROP (HCH)
  2. Convenant uitwisseling medische gegevens huisartsen bij rampen (apr. 2016)
  3. Format vragenlijst medische gegevens van arts tot arts (apr. 2016)
  4. Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen (apr. 2019)

- GHOR veiligheids regio's:

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Er zijn 25 regio’s in het land die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Gemeenten Kennemerland:

Beverwijk

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Heemstede

Velsen

Bloemendaal

Haarlemmermeer

Uitgeest

Zandvoort

Haarlem

Heemskerk

 

 

Gemeenten Zaanstreek Waterland:

Beemster

Landsmeer

Purmerend

Wormerland

Edam-Volendam

Oostzaan

Waterland

Zaanstad

Gemeenten Amsterdam - Amstelland

Aalsmeer

Amsterdam

Ouder-Amstel

Amstelveen

Diemen

Uithoorn

- Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen: (apr. 2019)

Basis voor de Toolkit PSH na aanslagen zijn de lessen en ervaringen van landen om ons heen die met aanslagen te maken hebben gehad, aangevuld met kennis uit literatuur en met programma’s die in het buitenland zijn gebruikt. De Toolkit richt zich met name op GGD’en en hun ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, huisartsen, geestelijk verzorgers en ziekenhuispersoneel. Daarnaast is de informatie veelal ook relevant voor andere partijen die een rol hebben in de nafase, zoals gemeenten.  De Toolkit PSH na aanslagen brengt de lessen bij elkaar die geleerd zijn uit focusgroepen en gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers in België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een aantal van deze lessen zijn niet alleen van toepassing op aanslagen, maar kunnen ook in de nafase van andere rampen relevant zijn. 

De Toolkit PSH na aanslagen is een aanvulling op de GGD Toolkit PSH, die ook nieuw is in deze online vorm. Deze komt voort uit een grondige herziening en actualisatie van de GGD Handreiking PSH, die in 2015 als pdf is uitgebracht. De online vorm maakt het makkelijker om de formats en instrumenten te downloaden en aan te passen en de Toolkit kan beter actueel gehouden worden. De mogelijkheid om te linken naar andere relevante documenten maakt de GGD Toolkit PSH een praktische ‘routekaart’ met actuele relevante informatie rond psychosociale hulp na rampen. 

De Toolkits zijn vrij te benaderen vanaf de website van Arq kenniscentrum Impact: https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/toolkits

In trainingen kan de aangeboden kennis verder verdiept worden en kan gewerkt worden aan vaardigheden in het werken met de formats en instrumenten. De Toolkits zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze zijn bedoeld als een deskundigenadvies. Ze vormen geen richtlijn of normstellend kader, maar beogen op basis van actuele kennis en good practices houvast te bieden bij de besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het werk.