HaROP

 
 
HaROP
Hier vindt u per regio de belangrijke actuele documenten met betrekking tot het Huisartsen RampenOpvangPlan van de kring Noord-Holland Midden. Het dossier kent vijf HaROP. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld.

-   HaROP Amstelland en Meerlanden

update: maart 2019

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart flitsramp
Convenant definitief

-   HaROP Haarlemmermeer

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Midden Kennemerland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Zaanstreek en Waterland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte (v.jun2016)
HaROP deel B flitsramp (v.jun2016)
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

-   HaROP Zuid Kennemerland

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Taakkaart
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
Concept convenant

 

 

Algemene informatie:

  1. Algemene instructie voor de Hagro-Coördinator HaROP (HCH)
  2. Convenant uitwisseling medische gegevens huisartsen bij rampen (apr. 2016)
  3. Format vragenlijst medische gegevens van arts tot arts (apr. 2016)

April 2016: Twee documenten (2 en 3) zijn toegevoegd  bij de algemene informatie.
De documenten hebben betrekking op de uitwisseling van medische gegevens huisartsen ter ondersteuning van de identificatie van slachtoffers bij rampen. Hierover is een convenant gesloten met de Nationale Politie; het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO). Daarbij vindt u ook de lijst van vragen waarover afspraken zijn gemaakt. Belangrijk is dat er nu geen hele dossiers worden opgevraagd en dat de communicatie van de medische  gegevens van arts tot arts gaat lopen (dus niet via familieleden). Dit naar aanleiding van de problematiek rondom de identificatie van slachtoffers bij de MH 17 ramp.

GHOR veiligheids regio's

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Er zijn 25 regio’s in het land die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Gemeenten Kennemerland:

Beverwijk

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Heemstede

Velsen

Bloemendaal

Haarlemmermeer

Uitgeest

Zandvoort

Haarlem

Heemskerk

 

 

Gemeenten Zaanstreek Waterland:

Beemster

Landsmeer

Purmerend

Wormerland

Edam-Volendam

Oostzaan

Waterland

Zaanstad

Gemeenten Amsterdam - Amstelland

Aalsmeer

Amsterdam

Ouder-Amstel

Amstelveen

Diemen

Uithoorn

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Veiligheidsregio Kennemerland