Wagro NH Midden

 
Wagro Noord-Holland Midden is dé regionale belangenbehartiger van de niet-gevestigde huisartsen: waarnemers, AIOS en Hidha's van de Kringregio Noord-Holland Midden! De Wagro valt rechtstreeks onder de LHV-Kring en omvat de regio’s Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp, Beverwijk en Zaanstreek/Waterland.

Belangenbehartiging 
De Wagro behartigt de belangen door onder andere zitting te nemen in het Kringbestuur. Daarnaast is er ook regelmatig overleg met de WADI, het landelijke orgaan van waarnemers binnen de LHV. Zo denken wij onder andere actief mee met MOVE, de modernisering van de LHV.

Nascholing  
Tweemaal per jaar wordt er een nascholing gegeven, vaak in samenwerking met Wagro Amsterdam/Almere. Tijdens de nascholing kunnen er instrumenten geijkt worden.

Ontmoeten

Voor het ontmoeten van andere waarnemers, om te netwerken en natuurlijk voor de gezelligheid worden er 2 maal per jaar, samen met de Lovah, goedbezochte borrels georganiseerd.

Informeren
Wij houden jullie op de hoogte door minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief te versturen. Of houdt HAweb in de gaten voor het laatste nieuws!

Wil je meedoen? 
Een keer een nascholing organiseren? Wil je meedoen met de organisatie van de HAGRO-meets-WAGRO? Een plan voor een evenement? We zoeken altijd enthousiaste mensen én we hebben een budget.  

Je kan ons bereiken via wagro-nhm@lhv.nl
Of meld je aan en discussieer mee in onze HAwebgroep

Het Wagro-bestuur 2022:

  • Yeun Ying Wong
  • Nathalie Chang Pan Huo